fbpx

Gezin in beweging programma

Gezin in beweging programma

Gezin in beweging programma

Een kind dat problemen ervaart. Ouder(s) met handen in het haar. Een ontregeld gezin. Het is een veelvoorkomende situatie met oplossingen die vooral bij het kind worden gezocht. Daar geloven wij niet in. Met ons programma Gezin in beweging gaan wij niet alleen met het kind aan de slag. We helpen de hele familie het plezier in het gezinsleven terugvinden. Dit met als doel het gezin weerbaar maken voor uitdagingen die op hun pad komen.

IMG_3340

Voor wie:

Het programma Gezin in beweging is voor kinderen vanaf 6 jaar, adolescenten en de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s). We helpen families met verschillende hulpvragen die spelen. Denk bijvoorbeeld aan autisme, ADHD en hechtingsstoornissen bij het kind.

 

Aanpak:

In het programma gaan we aan de slag op individueel niveau, in groepsverband en samen met het hele gezin. We focussen niet alleen op het praten over het probleem. We gaan vooral DOEN met behulp van ervaringsgerichte werkvormen (hier later meer over) en de kracht van paarden. Deze combinatie zorgt ervoor dat interventies echt van betekenis zijn voor ouder en kind.

We gaan niet:

 • Praten, praten, praten
 • Alleen met het kind werken
 • In herhaling vallen met het gezin

Maar wel:

 • Sámen met ouder en kind werken aan relatieherstel
 • Alle gezinsleden een belangrijke stem geven in de behandeling
 • Ervoor zorgen dat ouder én kind zich comfortabel voelen

Waarom het hele gezin?

Wanneer een kind problemen heeft, kan hij of zij dit niet alleen oplossen. Het is belangrijk dat het hele gezin meehelpt in deze situatie. Waarom? Omdat het probleem niet alleen bij het kind ligt. Ouders, broers en zussen ervaren vaak ook moeilijkheden.

Gezinnen die zich bij ons aanmelden voor therapie, zitten vaak vast in de structuur van bestaande verhalen, gevoelens en overtuigingen. We horen ouders zeggen: “Het is jouw schuld dat we steeds ruzie hebben.” Of: “Als jij niet zo druk zou zijn, dan hadden wij geen problemen in ons gezin!” Negatieve gevoelens en conflicten staan hier op de voorgrond en er blijven geen of weinig fijne momenten over in het gezin. Gedragsproblemen blijven zo in stand of nemen zelfs toe. Dit moet omgekeerd worden! Want juist positieve momenten zijn zó belangrijk voor herstel, vertrouwen in elkaar, ontspanning en plezier in het gezin.

Oudercoaching

Ervaringsgerichte therapie
Wij pakken gezinsproblemen aan met behulp van ervaringsgerichte therapie. Deze vorm van therapie helpt families bij het opdoen van nieuwe, verbindende ervaringen. De nieuwe ervaringen zorgen ervoor dat er andere positieve verhalen, gevoelens en overtuigingen worden gecreëerd die naast de oude geplaatst worden. Dit zorgt ervoor dat alle gezinsleden zich weer emotioneel kunnen verbinden met elkaar. Hierdoor kunnen ze samen beter met ‘klachten’ van een individu omgaan. Of nog beter: door samenwerking van het gezin als team verminderen de individuele klachten. Het resultaat van het samen op zoek gaan naar oplossingen: onrust, conflicten en verwijdering door een te hoge spanning, maken plaats voor plezier, verbinding en ontspanning in het gezin.

Dus ervaringsgerichte therapie omdat:

 1. het spanning en stress verlaagt waardoor gewerkt kan worden vanuit een optimale ontspannen houding. Iedereen staat beter open voor nieuwe ervaringen, reflectie en helder nadenken.
 2. samen plezier ervaren zorgt voor het versterken van de (gehechtheid)relaties tussen gezinsleden.
 3. het ruimte creëert voor nieuwe verhalen, gevoelens en overtuigingen.

De waarde van de paarden

Wat de aanpak van het programma Gezin in beweging uniek maakt, zijn de paarden. Onze paarden en pony’s zijn de extra dimensie in de gezinstherapie. Een paard is een zeer krachtig middel als het gaat om het verlagen van heersende spanning en stress, en het terughalen van plezier, spelen en bewegen. Hoe dat kan? Het is de onderbewuste herkenning van onszelf als sociaal stamdier in het paard. Paarden zijn al 65 miljoen jaar gespecialiseerd in het innemen van een plek in de kudde. Zodra het paard in het gezin wordt opgenomen en onderdeel wordt van deze ‘kudde’, geeft het veel terug over de omgangsvormen in het gezin.

 

In gesprek met een therapeut wordt altijd stilgestaan bij de invloed die de gezinsleden op elkaar hebben. Onze paarden helpen hierbij: ze laten altijd direct en zonder oordeel zien en ervaren hoe het zit met de rangorde (wie staat boven wie?), verbinding (wie hoort erbij en wat is de afstand?) en balans (wie neemt meer dan hij geeft?). Dit zijn de principes van elk systeem, dus ook van het gezin.

IMG_3316
IMG_3222

Paarden bieden dus een extra mogelijkheid om via een hele andere werkvorm het gewenste doel te bereiken. Waar vaak het gesprek centraal staat, gaat het in de therapie met paarden over lichaamshouding en intentie. Ook niet uitgesproken emoties worden door het paard helder gemaakt. Het paard is een expert in aangeven waar de druk ligt binnen het gezin. Als emoties het praten in de weg zitten of als het gezin beter is in doen dan in praten. Deze werkvorm helpt om een drempel te verlagen en motivatie te verhogen. Hierdoor gaan we eerder aan de slag met het doorbreken van patronen.

 

Het oordeelvrij terugkoppelen, kenmerkend voor een paard, is “besmettelijk”. Mede hierdoor ontstaat mildheid en vriendelijkheid in de relatie naar jezelf en anderen. De drempel om patronen te (durven) voelen en te (h)erkennen wordt zo verlaagd. Ontspanning, verwondering en nieuwsgierigheid komen als vanzelf in de behandeling en bevorderen het leren en de kans op verbetering in het gezin.

Aanpak van Gezin in beweging

Wij hanteren onze eigen ervaringsgerichte werkwijze. Deze werkvorm heeft 3 grote voordelen voor ouder en kind.

 1. De problemen worden vaak DIRECT zichtbaar
  We horen ouders vaak zeggen: “Dit is precies wat er nu thuis ook altijd gebeurt!” Ervaringsgerichte werkvormen tonen al gauw situaties waarbij het probleem zich DIRECT voor je neus afspeelt. En dat is waardevol voor het hele gezin. Het helpt ouder en kind om het probleem beter te herkennen. We merken ook dat dankzij deze werkvorm iedereen zich gezien en gehoord voelt. En het leren omgaan met het probleem gebeurt ter plekke. Zo ontstaat er onderling vertrouwen in het idee dat het ook anders kan.
 2. Het zorgt voor aanmaak van gelukshormonen
  Ervaringsgerichte werkvormen helpen bij het aanmaken van verschillende gelukshormonen (dopamine, oxytocine en endorfine). Ouders en kinderen die starten aan ons programma, maken al geringe tijd te weinig gelukshormonen aan. Dankzij de ervaringsgerichte werkvormen in combinatie met de paarden, komt de aanmaak van gelukshormonen weer op gang. Met resultaat: stress en pijn verminderen, zelfvertrouwen neemt toe en nieuwe (leer)ervaringen worden makkelijker geïntegreerd.Een van de belangrijkste gelukshormonen in ons programma is oxytocine. Het is het hormoon dat een belangrijke rol speelt bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier en geluk. Het speelt een centrale rol bij (moeder)binding, vriendschappen en romantische interacties. Ook bij het verrichten van zorgtaken wordt er meer oxytocine aangemaakt. Omdat oxytocine een belangrijke rol speelt bij de hechting van ouder en kind, wordt het ook wel het ‘knuffelhormoon’ genoemd.
 3. Het geeft veel mogelijkheden voor corrigerende en nieuwe ervaringen
  “De belangrijkste eyeopener was eigenlijk dat we weer samen met elkaar plezier kunnen maken.” Dat is wat we vaak terugkrijgen van de gezinnen die ons programma hebben gevolgd. Geregeld zorgen de ingeslopen interactiepatronen voor onbegrip, onmacht, stress en problemen in het reguleren van emoties. Samen plezier en ontspanning ervaren komt dan nog weinig (of niet) meer voor. Het is prachtig om te zien wanneer gezinsleden elkaar weer begrijpen, ze bij elkaar willen zijn en samen lol hebben.

Begeleiding met liefde en zorg

Kirsten Weps

Het doorlopen van ons programma gaat niet altijd zonder slag of stoot. Ontwikkeling gaat met hoge pieken en diepe dalen. Vastgeroeste, terugkerende patronen waarmee gezinnen aankomen zijn ooit ontstaan ter bescherming. Ze beschermen tegen pijn, afwijzing, verlating, onzekerheid of een gevoel van onvervulde behoeften. Op het moment dat het gezin oude patronen gaat loslaten en gaat oefenen met nieuw gedrag, komt die onderliggende pijn in beeld. Dit is geen gemakkelijk proces. De verleiding kan groot zijn om terug te stappen in het oude patroon: ons gewoontegedrag. Deze sterke gedragingen zijn diep gesleten paden in ons brein en worden door het minste of geringste getriggerd. Dit kan zelfs helemaal onbewust gebeuren.

Gelukkig staan wij het gezin op dat moment bij en zorgen we ervoor dat we doorzetten. Onderliggende pijn en kwetsbaarheid heeft namelijk juist aandacht, liefde en zorg nodig. Als het gezin doorzet, wordt het makkelijker om te volharden in nieuw gedrag. Wij kunnen een gezin hierin goed begeleiden met behulp van een plan op maat. Binnen het persoonlijke programma is er ruimte voor de onderliggende pijn en kwetsbaarheid. Wij zijn altijd beschikbaar voor het gezin om te sparren, evalueren en overleggen. We begeleiden het gezin tijdens uitdagingen in het dagelijks leven en hun persoonlijke en gezinsontwikkeling. We maken samen plannen en spreken experimenten af om thuis mee aan de slag te gaan. Zo vergroten we het resultaat en kunnen we een daadwerkelijke verandering teweegbrengen.

Programma Gezin in beweging

Het programma Gezin in beweging is een familietraject. Het hele gezin doet mee en werkt samen met als doel: weerbaarder worden voor alles wat op het familiepad komt. Omdat ieder gezin een andere instapvraag heeft, is elk programma maatwerk.

We starten met een intakegesprek. Op basis van het gesprek maken we een plan op maat, afgestemd op de behoeften van het gezin. Na elke 6 weken houden we een tussentijds gesprek. We bekijken of het huidige plan nog volstaat en of er aanpassingen nodig zijn.

Naast de gezinssessies werken we aan de basisvaardigheden van de kinderen in groepstrainingen. Het kind traint tegelijk met ander kinderen zijn of haar kwaliteiten en competenties. Denk aan emotieregulatie, veerkracht, weerbaarheid en sociale vaardigheden. Iedere laatste les sluiten ouders/ verzorgers aan.

 

Het traject bevat onder andere:

 • Individuele coachsessies voor het kind
 • Individuele coachsessies voor de ouder(s)/verzorgers(s)
 • Onderstaande groepstrainingen voor het kind (in een groep van 6-10 kinderen):
  • Wie ben ik (5 lessen voor het kind, 1 les samen met ouders)
  • Horsepower & Friends (5 lessen voor het kind, 1 les samen met ouders)
  • Weerbaarheid (5 lessen voor het kind, 1 les samen met ouders)
  • Sociale vaardigheden (5 lessen voor het kind, 1 les samen met ouders)
 • Ontwikkelreis voor ouders 6 x 2,5 uur in een groep met andere ouders/verzorgers
 • Ouder/verzorger & kind coachsessies individueel
 • Elke maand ½ uur evaluatiegesprek via Zoom
 • De gids over emoties bij kids – 80 praktische tips van Susan van Asten‘.
 • Werkboeken en bladen voor de kids en ouders
 • Helpende gedachtenkaarten

 

Elk traject is maatwerk. De lengte en inhoud van het traject wordt bepaald op basis van een intakegesprek.

Ik zou graag meer willen weten.

Vraag gerust een gratis kennismakingsgesprek aan.

Scroll naar boven
Vraag
1
Hallo, Heb je een vraag. Stel hem gerust
Hallo, Is alles duidelijk? Mocht je vragen hebben stel ze gerust.