Bijles met pony's

Samen aan de bak in de bak

Steeds meer kinderen lopen tegenwoordig vast op school. Leuke, creatieve, en vaak sportieve kinderen die te maken krijgen met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, en gedragsproblemen (thuis en op school)

Regelmatig krijgen ze diagnoses als:

 • Dyslexie
 • Dyscalculie,
 • AD(H)D
 • Hoogbegaafd
 • Autistisch
 • Hoogsensitief

Ondanks alle instructie blijven de resultaten achter. Deze kinderen worden elke dag weer worden geconfronteerd met hun “onvermogen”. Omdat de manier waarop ze moeten leren niet past bij de leerstijl van het meer beelddekkende kind.
Dat kan en moet anders!

Anders leren met paarden

is een methode voor kinderen vanaf groep 4.  Met behulp van paarden en pony’s gaan we de lesstof aanbieden volgens hun eigen leerstijl. Dit betekent visueel en in beweging in plaats van stil te zitten in de lesbanken. Zo ontdekken de kinderen dat ze wel degelijk kunnen leren. Hierdoor zullen de schoolresultaten verbeteren, het zelfvertrouwen groeit en de kinderen gaan weer met plezier naar school.

 

Ponypower

Het paard of de pony voegt een extra dimensie toe. Het zorgt voor evenwicht tussen de beide hersenhelften en alle zintuigen doen mee tijdens de oefening op en naast het paard, dit zorgt ervoor dat de lesstof goed blijft hangen.

“Alle zintuigen doen mee tijdens de oefening op en naast het paard, dit zorgt ervoor dat de lesstof goed blijft hangen.”

Hoe doen we dat

Door niet alleen de sociaal-emotionele kant van het kind te benaderen maar ook het cognitieve deel te coachen (het deel wat zorgt voor opnemen van bijvoorbeeld lesstof) en daar een goede combinatie in te maken zorgen we ervoor de de lestof optimaal wordt opgenomen. We besteden veel aandacht aan de leervoorwaarden van het kin

Intake en Stappenplan

Na een uitgebreide intake maken we samen met de ouders en evt de school een stappenplan en plannen we de sessies in.

Elke sessie begint met een korte instructie over de te behandelen lesstof. Zo kijken we samen met het kind waar de uitdagingen zitten en maken we een stappenplan.

Veel kinderen denken in beeld daardoor is de lesstof die ze op school krijgen vaak heel lastig te begrijpen en levert dit frustratie op. Wij gaan hier dan ook anders mee om.

De paarden

Na de korte instructie gaan we naar de paarden. We gaan de paarden klaarmaken voor de sessie en leggen alle kleurrijke materialen klaar.

Daarna beginnen we met braingymoefeningen zodat zo de linker,- en rechter hersenhelft goed met elkaar gaan communiceren. Dan gaan we de desbetreffende lesstof behandelen zowel naast als op het paard.

Bijles

De Anders Leren Met Paarden Methode is niet gewone bijles waar je kind een uurtje in de week heen brengt, het is een andere manier van de leerstof overbrengen op het kind. Onze ervaring is dat het voor kinderen die in beelden denken een leukere en efficiëntere manier is om de leerstof eigen te maken.

Sociaal

Naast het cognitieve deel kijken we ook naar het sociale deel. Wanneer een kind er zelf niet uit komt een daardoor verlegen, opstandig of terug getrokken is, gaan we niet alleen in gesprek met het kind maar gaan we samen met het kind en het paard op zoek naar de situatie. Wat maakt  het kind verdrietig of boos. Door dit spelenderwijs uit te zoeken, krijgt een kind inzichten in de situatie en wat dit met hem/haar doet.

  Woordspelling

  Leer de belangrijkste spellingsregels: dichte klank (hakwoord), lange open klank, korte open klank, tweetekenklank, eind d of t, stomme e, sch en viertekenklank. Gebaseerd op de F&L methode Taal in Blokjes.

  Tafels

  Welke tafel(s) wil jij leren? Ontdek het patroon en zet ze in je hoofd.

  Optellen/Aftrekken

  Flitsen en splitsen met de getallen(lijn) 1 t/m 10, tellen over de 10, de getallen(lijn) tot 20 en de getallen(lijn) tot 100.

  Werkwoordspelling

  Hoe zit het toch met die d en die t in de tegenwoordige tijd en die de(n) en te(n) in de verleden tijd? Incl. kofschip!

  Klokkijken analoog en/of digitaal

  Grip op de tijd. Kies uit analoog en/of digitaal.

  Mindset

  Bepaal zelf hoe je je voelt door anders te denken. Herken niet helpende rode gedachten en leer hoe je ze verandert in helpende groene gedachten.

  Op maat

  Algemene coaching met hulp van het paard. Hierbij valt te denken aan het verbeteren van diverse executieve functies (leervoorwaarden) zoals emotieregulatie, werkgeheugen, doelgerichtheid e.d. Ook ouderbegeleiding valt hieronder. Hiervoor wordt een plan op maat gemaakt.

  Ik zou graag meer willen weten.

  Heb je behoefte om nog van gedachten te wisselen of en hoe wij jullie kunnen helpen?
  Vraag vrijblijvend een gratis kennismakingsgesprek aan.

  Wij gaan graag met je in gesprek.